marekerk langs oude vest
I prefer English
hulpstuk agenda1

check beschikbaarheid

 

Vergaderruimte OV91 vanaf de deur

Tarieven

 

 

 

 

De huurkosten verschillen per bezoeker maar enkele hoofdpunten zijn:

De door OV91 in rekening gebrachte huurkosten zijn door deze tariefstelling erg voordelig.

In overleg kunnen afspraken worden gemaakt over aanvullende diensten.

Desgewenst doen we kosteloos een voorstel.

Avond-aanbod speciaal tarief onder voorwaarden

Voor avondbijeenkomsten wordt onder voorwaarden een speciaal tarief gerekend van 100-125 Euro per bezoek. Dit voorstel geldt bijvoorbeeld voor non-profit organisaties of niet-commerciële opleidingsaanbieders (bijvoorbeeld: EHBO-opleiding, een Franse wijn/ en cultuurcursus, een Yoga-cursus). Dit speciale tarief geldt niet als het om een klein aantal bijeenkomsten gaat (bijvoorbeeld 2 of 3). In het afgelopen jaar zijn dit soort bijeenkomsten periodiek dit soort bijeenkomsten geweest. Neem contact op als u geïnteresseerd bent om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Kunst en cultuur

Voor kunst en cultuur-evenementen kunnen bijzondere verhuur-afspraken gemaakt worden. Uitgangspunt is om in deze gevallen alleen een vergoeding te vragen van directe kosten (bijvoorbeeld schoonmaak). Voorbeelden: een repetitie van een koor, een opname voor een jeugdfilm, kinderpoppenkast, een drie oktoberfeest-voorstelling. De laatste tijd hebben we aan diverse van dit soort initiateven meegewerkt. Neem contact op als u geïnteresseerd bent.